Set 4: ( 2.030.000 đ/ bàn 10 người)

Mực hấp gừng

Mực hấp gừng
Liên hệ

Lượt xem: 62

Bò cuộn phô mai - xà lách trộn

Bò cuộn phô mai - xà lách trộn
Liên hệ

Lượt xem: 58

Điêu hồng sốt thái

Điêu hồng sốt thái
Liên hệ

Lượt xem: 66

Gà tiềm ớt hiểm - mì trứng

Gà tiềm ớt hiểm - mì trứng
Liên hệ

Lượt xem: 59

Laset: Thạch rau câu

Laset: Thạch rau câu
Liên hệ

Lượt xem: 65